Utnyttjar du alla tillgängliga medier?

Hur kan man berätta en trovärdig och attraktiv historia om sitt företag när kunderna utsätts för mer reklam än någonsin tidigare och inte har tid att smälta den? Reklamartiklar ger dig möjlighet att kommunicera på ett unikt sätt, men bara om du behandlar dem som en integrerad del av dina marknadsföringskampanjer - inte som en isolerad aktivitet vid sidan av din mediestrategi. Effektiva produkter är baserade på ditt kommunikationskoncept, inte enbart på dina grafiska riktlinjer. Vi kallar sådana produkter för Brand...