Internationellt produktmedia-nätverk lanserar klimatkalkylator – Wackes är med och driver utvecklingen

En kalkylator som kan räkna ut CO2-avtryck på enskilda produkter, som kan ställa produkter mot varandra och som på sikt kan komma att kräva djuptgående hållbarhetsinsatser från hela leverantörsledet, för att deras produkter ens ska vara med i diskussionen när slutkunden ska göra inköp, låter det för bra för att vara sant? Inte längre! Det globala produktmedia-nätverket IPPAG har nyligen lanserat en kalkylator för att mäta olika produktmedias koldioxidutsläpp. I verktyget går det bland annat att kalkylera, visa upp, jämföra...