HÅLLBARHET

Etiskt, socialt och miljömässigt 

Wackes är en helhetsleverantör som stärker och synliggör ditt varumärke genom produkter som svarar mot mänskliga behov. Vår hållbarhetsprincip är lika enkel som den låter: en produkt ska tillverkas på bästa möjliga sätt, designas med hållbarhet i fokus och användas om och om igen. För oss är det självklart att följa lagar och regler. Men vi strävar efter att vara bättre än så.

Wackes statement

  • Vi vet att vår bransch är både komplex och svåröverskådlig.
  • Vi eftersträvar ökad transparens och kunskapsspridning.
  • Vi bryr oss om våra kunders hållbarhetsarbete.
  • Vi vill bli ännu bättre än vad befintliga lagar och regler kräver – eftersom bra nog helt enkelt inte är bra nog.
  • Vi lovar att alltid ge vägledning för väl genomtänkta beslut.
  • Vi vill samarbeta med våra kunder för att proaktivt hantera miljörisker och hitta förbättringsmöjligheter.
  • Vår målsättning är att behålla vår position som den mest ansvarsfulla tillverkaren av profilprodukter.
  • Vi är övertygade om att det enda sättet att göra detta är tillsammans.

Flicka Hur kan vi... ... skapa ett sortiment av användbara och effektiva produkter?
... vägleda dig i att välja produkter som bidrar till en mer hållbar värld?
... öka våra kunskaper och insikter?
Vatten Hur kan vi... ... flytta gränser och utmana oss själva i att fatta bättre beslut?
... ställa högre krav på våra tillverkningsmetoder?
... öka medvetenheten om att vi måste jobba gränsöverskridande?
Bomull Hur kan vi... ... värdera och välja rätt material?
... tillverka säkra och hållbara profilprodukter?
... förena branschen runt dessa mål för att påverka och förbättra
    tillverkningsindustrin?
Symaskin Hur kan vi... ... hitta en gemensam definition på vad som är etiskt, socialt och
     miljömässigt riktigt?
... se till att vår tillverkning gynnar och bidrar till en bra arbetsmiljö?
... hjälpa dig att synliggöra ditt CSR-initiativ?
CERTIFIKAT OCH MEDLEMSKAP SOM GÖR SKILLNAD

Ett urval av olika medlemskap och initiativ som vi är stolta över att vara en del av

För att uppfylla hållbarhetsmål och riktlinjer för socialt ansvarstagande tar vi ansvar för allt från design, materialval, tillverkning och logistik.
Våra samarbetspartners har en avgörande roll i att hjälpa oss att behålla vår position som den mest ansvarstagande tillverkaren av profilprodukter.

Certifierad enligt ISO 9001 och 14001
Wackes jobbar aktivt med stort fokus på kvalitet och miljö. Sedan 2010 är vi ISO 9001- och 14001 certifierade i Sverige.

Medlemmar i FNs Global Compact
FN Global Compact utgör själva grunden för vårt hållbarhetsarbete. Vi är aktiva inom Global Compact Network Sweden för att lära oss mer, nätverka och delta i en gemensam åtgärd tillsammans med andra medlemmar. 

Amfori BSCI – Trade with purpose, tidigare BSCI
Wackes är medlem i Amfori BSCI som är ett ledande förbund för global handel. De möjliggör för organisationer att främja människors rättigheter, använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och bedriva öppen handel på global nivå. Via Amfori BSCI bemöter vi och förbättrar social anpassning i vår leverantörskedja.

Aktiv medlem av Kemikaliegruppen
Kemikaliegruppen drivs av Rise och fokuserar på forskning om kemikalier i olika material och produkter. Medlemmarna består huvudsakligen av företag inom textil- och elektronikindustrin. Medlemskapet ger tillgång till kemikalieverktyg, värdefullt nätverkande med branschkollegor och möten där kunskap delas och värdefulla diskussioner äger rum. 

Silverstatus på EcoVadis 2018
Vi är stolta över silverrankning av EcoVadis, en oberoende organisation som kontrollerar och utvärderar företags hållbarhetsarbete. Placeringen innebär att Wackes är bland de bästa 30 procenten av alla aktörer vars CSR-aktiviteter har utvärderats. 

UL – ett globalt oberoende säkerhetvetenskapligt företag
Vi för ett nära samarbete med UL för att säkerställa att produktsäkerhet, kvalitet och sociala villkor ligger i linje med Wackes krav. UL är en världsomfattande, oberoende och erkänd leverantör av kvalitetstest, granskningar, inspektioner och ansvarsfull sourcing. 

IPPAG, International Partnership for Premiums & Gifts
Vi är stolta medlemmar i IPPAG. Tillsammans med våra kollegor i branschen är vi en stark, samlande kraft som kan göra skillnad. Vi delar och utbyter kunskap, har en vision och viktigast av allt: vi bryr oss. Ta del av IPPAGs film om hållbarhet och frågorna vi måste ställa oss!

Se filmen här

Vinnare av miljöpris 2017
År 2017 delade den svenska branschföreningen för profil- och reklamartiklar ut miljöpriset till Wackes. 

Rådet för hållbar produktmedia
RHP, är ett oberoende och transparent råd som ser lagkrav som ett minimum och som vill inspirera till bättre affärer där hållbarhet blir en avgörande parameter. Vi har tillsammans med fem andra aktörer inom branschen skapat RHP, som lanserades i mars 2019 som ett initiativ för att göra produktmedia till ett hållbart media för framtiden.

Sociala projekt
Våra medarbetare tillför sin passion, sina kunskaper och sin kompetens i ett antal sociala projekt inklusive vårt partnerskap med UNICEF.  

Wackes
Code Of
Conduct

Wackes uppförandekod beskriver våra etiska värderingar och regler, och är signerad av alla våra leverantörer. Vi har valt att följa Amfori BSCIs Code of Conduct som är skapad utifrån höga krav som flertalet internationella, välkända och etablerade organisationer rekommenderar. Det innebär att vi löpande följer upp och säkerställer att vi lever upp till de krav som ställs. Amfori BSCI är ett ledande förbund för global handel som möjliggör för organisationer att främja människors rättigheter, använda naturresurser på ett ansvarsfullt sätt och bedriva öppen handel på global nivå

TILLSAMMANS

Steg för steg…

Vi är övertygade om att det bara finns en väg framåt: att medvetet göra bättre val. Steg för steg, produkt för produkt. Vi tror på transparens och tillit. Viktigast av allt – det bästa sättet är att göra det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. 

VÅR PROCESS

Gedigen kompetens, viktiga frågor och avgörande vägledning 

Genom att välja hållbara produkter, förpackningar och transportsätt visas ni att ni tar ansvar för er miljöpåverkan. Vi guidar er genom hela processen genom att:

Sätta upp mål, mäta resultatet och kontinuerligt vidareutveckla processer, system, medarbetare och kundrelationer. Fatta välgrundade beslut om produkter, material och förpackningar såväl som transportalternativ. Samarbeta med våra kunder för att minska förbrukningen av våra resurser och användningen av icke-förnybara källor. Arbeta på ett ekonomiskt och effektivt sätt och se det som en långsiktig investering.

Vill du veta mer?

null
null

Vägledning

Erbjuda vägledning tidigt i processen
null
null

Mål

Sätta upp mål och mäta resultat
null
null

Processer

Vidareutveckla processer, system, medarbetare och kundrelationer

Bra val

Fatta välgrundade beslut om produkter, material, förpackningar och transporter
null
null

Samarbete

Samarbeta med våra kunder för att minska förbrukningen av våra resurser
null
null

Lönsamhet

Arbeta på ett långsiktigt och ekonomiskt effektivt sätt