Kvalitets- och miljöpolicy

Vi levererar Brand Items – produkter och tjänster av hög kvalitet som är antingen designade, utvecklade och/eller utvalda, med fokus för att uppnå kundernas marknadskommunikationsmål. Nöjda kunder är vår viktigaste tillgång.

Vi gör det på ett ekonomiskt affärsmässigt sätt och ser vårt miljöarbete som en långsiktig investering. Vi skall arbeta på ett kreativt och hållbart sätt till en global marknad och strävar efter att alla aktiviteter ska ske med socialt ansvarstagande och så liten miljöpåverkan som möjligt – oavsett var i världen som vi eller våra leverantörer agerar.

Vi upprätthåller hög tillgänglighet, leveranssäkerhet och servicenivå gentemot våra kunder och samarbetspartners. Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt ligga i framkant av utvecklingen inom våra affärsområden.

Vi arbetar ständigt med förbättring och förebyggande av förorening via vårt kvalitets- och miljöarbete för att öka vår miljöprestanda och därigenom skydda miljön. Detta genom att sätta upp mål, mäta utfall och vidareutveckla processer, system, personal och kundrelationer.

Genom att göra medvetna produkt-, material- och förpackningsval, samt utföra miljöcertifierade transporter, minskar vi resursförbrukning och användning av ändliga resurser tillsammans med våra kunder.

En självklar utgångspunkt i samtliga åtaganden är att följa lagstiftning och övriga bindande krav. Vår ambition är även att sprida den kunskap vi har och tillsammans med våra partners skapa engagemang för ett hållbart samhälle genom att sätta fokus på kvalitets- och miljöfrågor i våra organisationer.