Vårt miljöarbete

För oss räcker det inte att följa lagar. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle. Därför överväger vi allt från materialval och tillverkningsprocess till förpackning och transport, och arbetar tillsammans med kunder och leverantörer för att minimera vår miljöpåverkan. Läs mer

WACKES HÅLLBARHETSANSVARIG

En del av Wackes satsning på att vara branschledande när det kommer till hållbarhet och kvalitet är att ha en dedikerad och kunnig hållbarhetsansvarig. På så sätt säkrar vi leverans av värdeskapande produktmedia med minsta möjliga miljöpåverkan.
Elin Axelsson kompletterar vårt erfarna team bland annat med erfarenhet från den internationella modeindustrin. Läs gärna intervjun här.

KVALITETS OCH MILJÖPOLICY

Här kan du ta del av vår kvalitets och miljöpolicy. Läs mer

VÅR UPPFÖRANDEKOD

Wackes uppförandekod är baserad på ILO:s standard och beskriver företagets etiska värderingar och regler, och är signerad av alla våra leverantörer. Läs mer

FN:S GLOBAL COMPACT

Själva har vi skrivit på FN:s regler i Global Compact och rapporterar årligen till FN om våra förbättringar och hur vi arbetar med frågorna. Läs hela dokumentet här. Status på vår medverkan hittar du här.

ISO-CERTIFIERINGAR

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 i Sverige för vårt kvalitets- och miljöarbete. Läs mer

ECOVADIS

Vi är stolta över vår certifiering som silvermedlem i Ecovadis 2016-2017. Ecovadis är en oberoende organisation som kontrollerar och bedömer ett företags CSR verksamhet och gör det mätbart och jämförbart med andra företag.

Vi stödjer

Rådet för hållbar produktmedia, RHP, är ett oberoende och transparent råd som ser lagkrav som ett minimum och som vill inspirera till bättre affärer där hållbarhet blir en avgörande parameter. RHP lanserades i mars 2019 som ett initiativ för att göra produktmedia till ett hållbart media för framtiden. Läs mer

Vi är aktiva medlem i Kemikaliegruppen, ett nätverk för producenter och importörer där experter inom området löpande föreläser om nya lagar och regler som vi måste följa. Läs mer

Vi har skrivit på FN:s regler i Global Compact och rapporterar årligen till FN om våra förbättringar och hur vi arbetar med frågorna. Läs mer

Vi stöttar det nationella återvinningsprojekt som stöds av tillverkarna och staten och följer hela tiden de förbättringar och möjligheter som ges att återvinna. Läs mer

Vi är medvetna om vikten av att säkerställa en effektiv och miljöriktig hantering och samarbetar med El-Kretsens insamlingssystem. Läs mer