Så kan globala företag behålla kontrollen på sitt varumärke och brand items

För globala företag blir utmaningen att behålla kvaliteten på hur varumärket kommuniceras större ju fler platser i världen marknadsföringen sker. För att lyckas med internationella kampanjer krävs en strategi för att ta kontroll över allt från hur varumärket presenteras till logistik, kvalitet och kostnad. Med många kontor och flera marknadsavdelningar är det viktigt att säkerställa att dina brand items har samma design oavsett var i världen de används. Den visuella identiteten är en viktig del när företagets kärnvärden ska kommuniceras – oavsett produkt, land och marknad.

Webbshop – en lösning för världsmarknaden

Synkade internationella kampanjer utgör ofta en del av den globala marknadsföringen. En lösning för att säkerställa att kampanjmaterial och brand items inte bara finns tillgängligt utan även håller samma kvalitet på alla marknader är genom en gemensam webbshop. Det möjliggör att du oavsett var du befinner dig, på ett europeiskt huvudkontor eller på marknadsavdelningen i en helt annan del av världen, kan beställa exakt det du behöver. Med en webbshop kan kontrollen behållas över vilka produkter som används, kostnader och lagernivåer.

Logistik, lagerhållning och närhet

Mässor, kampanjer och lanseringar. Det finns många tillfällen då brand items spelar en central roll och där kraven på framförhållning höjs. Wackes har erfarenhet av komplicerad logistik och leveranser världen över och kan dessutom erbjuda lagerhållning. Genom välutvecklad logistik och support under kontorstid på tre kontinenter och med vår globala närvaro har vi även möjlighet att på plats besöka fabriker och följa produktionen. Att snabbt kunna ta sig till fabrik för utvärdering innan orderläggning sker eller att genomföra kvalitetskontroll av inneliggande produktion innan leverans skickas till speditör för skeppning ger trygghet.

Läs mer om hur globala företag kan behålla kontrollen över sina kampanjer och brand items i vårt white paper

 

Share this post