8e januari, 2018

Wackes fortsätter sin satsning på att vara branschledande när det kommer till hållbarhet och kvalitet och tillsätter en helt ny roll – hållbarhetsansvarig. Därmed tas nästa steg för att säkra leverans av värdeskapande produktmedia med minsta möjliga miljöpåverkan.

– Det krävs ambition, helhetstänk och förståelse som omfattar allt från design och trender, till materialval, tillverkning och logistik för att säkra att inköpskanaler håller hög kvalitet och uppfyller hållbarhetsmål som miljökrav och uttalade riktlinjer för socialt ansvarstagande, säger Elin Axelsson som ser fram emot att komplettera teamet hos Wackes med sin erfarenhet från den internationella modeindustrin.

Elin Axelsson har lång erfarenhet av kvalitetshantering med stort fokus på riskhantering inom modeindustrin och internationella varumärken. Det är en bransch som på många sätt tvingas vara i framkant gällande ansvarstagande för såväl miljö som människa. Det gäller att ha processer och rutiner för att förhålla sig till lagar, riktlinjer och gränsvärden, säger Elin Axelsson och berättar att hon hos Wackes ser en uttalad ambition att verkligen utmana profilbranschen och vara ledande vad det gäller ansvarsfull produktion.

– Produktmedia i sig är komplext med otroligt många produkter och därmed många material. Vi vill höja medvetenheten hos våra kunder och samtidigt möta deras krav på effekt och hållbarhet. Att välja en leverantör som Wackes innebär ett gemensamt samarbete med insikt om kvalitet och miljö utifrån flera aspekter.

Lika viktigt som det är att de reflexer företag delar ut till sina kunder är testade och uppfyller säkerhetskrav, och att de anställdas profil t-shirts är producerade utan farliga kemikalier, lika viktigt är det att fabriken tar ansvar för miljöutsläpp och deras anställdas sociala förhållanden.

Wackes har sedan företaget grundades haft målsättningen att skapa produktsortiment som blir en del av människors liv och därigenom stärker varumärken, parallellt som företaget har satsat på hållbarhet.

– Att rekrytera en hållbarhetsansvarig är ytterligare ett steg för oss att ta ansvar. Den kompetens och erfarenhet Elin bidrar med kompletterar det arbete vi påbörjat. Som helhetsleverantör kan vi säkra upp hela leverantörskedjan, säger Thomas Davidsson, vd på Wackes.

För mer information:
Thomas Davidsson, CEO
+46 (0)708 – 99 85 11
thomas.davidsson@wackes.com
www.wackes.se

Wackes skapar relationer genom produkter. Relationer som bygger och stärker våra kunders varumärken. Ca 50 experter med enorm erfarenhet arbetar runt om i världen på Wackes kontor i Borås, Malmö, Stockholm, Oslo, Atlanta, Hong Kong och Shanghai. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 i Sverige för vårt kvalitets- och miljöarbete och medlemmar i UN Global Compact för företagande med respekt för människors rättigheter, miljöfrågor och arbete mot korruption. Tidigare i år gick Wackes in som ny delägare i Prominate, ett joint venture företag med ett globalt fullservicekoncept för produktmedia, och stärkte därmed sin position som Sveriges ledande leverantör av produktmedia.