Internationellt produktmedia-nätverk lanserar klimatkalkylator – Wackes är med och driver utvecklingen

En kalkylator som kan räkna ut CO2-avtryck på enskilda produkter, som kan ställa produkter mot varandra och som på sikt kan komma att kräva djuptgående hållbarhetsinsatser från hela leverantörsledet, för att deras produkter ens ska vara med i diskussionen när slutkunden ska göra inköp, låter det för bra för att vara sant? Inte längre!

Det globala produktmedia-nätverket IPPAG har nyligen lanserat en kalkylator för att mäta olika produktmedias koldioxidutsläpp. I verktyget går det bland annat att kalkylera, visa upp, jämföra och reducera/kompensera klimatutsläpp kopplade till de produkter som säljs av nätverkets medlemmar.
– Genom noggranna kalkyler tar vi ansvar för våra utsläpp, vi är på vägen mot en lägre miljöpåverkan, skriver IPPAG i ett uttalande.

Verktyget är tillverkat av det franska företaget Ecoact och kalkylerna är baserade på parametrar som materialval, tillverkningsland, transportmetod, produktkategori och energikonsumtionen den tar i anspråk, skriver EPPI.
”Det är sådana här lösningar som måste till, annars finns det kanske ingen bransch om fem år”
Branschkoll har varit i kontakt med Thomas Davidsson som är vd på Wackes som är ordförande för IPPAG för att höra mer om hur utveckligen av klimatkalkylatorn gått till.
– IPPAG består numera av 33 företag i lika många länder, och många av dem är marknadsledande eller åtminstone ett av de största företagen på sin hemmamarknad och det är genom våra gemensamma muskler som vi kunnat ta fram den här kalkylatorn. Dels ekonomiskt såklart, kalkylatorn har kostat lite över en miljon kronor att ta fram än så länge men också samarbete kring att ta fram datan, vilket är ett löpande arbete med att fortsätta uppdatera och underhålla datan i systemen.
– Det är en ganska rolig historia hur det hela började faktiskt, IPPAG hade ett möte förra hösten i Indien och då hade vi på Wackes knäckt den här idén om en klimatkalkylator som vi skulle presentera. Samtidigt som vårt medlemsföretag i Frankrike, Lagardere, hade haft exakt samma idé, så vi presenterade i princip samma koncept utan att ha pratat med varandra innan. Övriga medlemsföretag tyckte idén var klockrent och alla gav grönt ljus till att de vill vara med och utveckla och finansiera verktyget.

Det franska medlemsföretaget i IPPAG heter alltså Lagardere och deras hållbarhetschef Marie-Cécile Maréchal har haft en drivande roll i projektet och jobbat mycket för IPPAG’s räkning det senaste året för att driva projektet med att ta fram kalkylatorn.

Knackat dörr hos leverantörerna
För att få ett verktyg som det här så relevant och tillförlitligt som möjligt krävs det att leverantörerna vill ställa upp och lämna in sin data. Även här har IPPAG’s ”muskler” varit till stor fördel. Eftersom flera av leverantörernas största kunder i olika länder gått ihop och gjort de här förfrågningarna.
– Det är mycket data som ska in i ett sånt här system, 33 företag som omsätter 3 till 4 miljarder tillsammans, har också gjort att alla stora leverantörer varit på och velat bidra med sina data. Sen är det såklart att leverantörerna ibland kan vara lite partiska och det är omöjligt för oss att kontrollera alla data, så vi får ju lita på de siffrorna som de skickar in. Men även om det teoretiskt skulle kunna förekomma över- eller underdrifter i enstaka fall så är det här så mycket bättre än att inte ha någon koll alls.

Använder Wackes kalkylatorn idag?

– Vi har den och den fungerar, alla värden är inlagda i systemet, det som återstår att göra nu är att automatisera verktyget så att kunden enkelt kan få fram en CO2-uträkning. Idag får vi stoppa in datan manuellt, och sen får du ut värdet. Vi har presenterat lösningen får några kunder och de är helt lyriska. Vi räknar med att uppdateringen av våra datorsystem och automatiseringen av uträknings-processen är på plats någon gång i Q1 2021, berättar Thomas och fortsätter:
– Kalkylatorn kan du dels användas för att ställa produkt mot produkt och jämföra deras CO2-utsläpp. Men du kan också få fram en rapport vid årets slut där man kan få en redogörelse för totalt CO2-impact på alla produkterna. Och så går det att erbjuda klimatkompensering för dessa utsläpp, exempelvis genom att köpa skog.

Är kalkylatorn endast tillgänglig för medlemmar i IPPAG?

– I dagsläget är den endast tillgänglig för våra medlemmar, det här är ju ett gemensamt projekt inom IPPAG och vi vill att våra medlemmar ska få ett litet försprång. Men på sikt är det här inget vi vill sitta på själva, vi har redan börjat titta på en licensierings-modell och även redan fått förfrågningar om det. Det är sådana här lösningar som måste till, annars finns det kanske ingen bransch om fem år. Och eftersom vi vill vara med och hjälpa till att driva branschen framåt, så är det definitivt aktuellt att fler ska kunna få tillgång till det här framöver. Kanske kan en licensierings-modell vara på plats vid slutet av 2021, vi måste först ta fram ett API, så det blir enkelt för alla att koppla in sig i datorsystemet och börja använda kalkylatorn direkt, avslutar Thomas Davidsson vd på Wackes och ordförande för IPPAG

Share this post

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *